Catwalk Challenge

Catwalk Challenge is een intensief begeleidingstraject voor persoonlijke groei en empowerment. 

Een van de meest inspirerende uitkomsten van De Naakte Antilliaan is het project Catwalk Challenge.

 

Op de Catwalk van Catwalk Challenge gaat het niet om het laten zien van je uiterlijke schoonheid maar om het tonen van je innerlijke kracht. De deelnemers van Catwalk zijn geen fotomodellen maar rolmodellen.

 

Catwalk Challenge heeft tegelijkertijd een hoog therapeutische waarde. Archell begeleidt deelnemers in het vinden van hun kracht, het tonen van hun kwetsbaarheid en het overwinnen van hun schaamte. De deelnemers vertellen hun verhaal op de Catwalk voor een klein en besloten publiek in een huiselijke setting. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde komen: huiselijk geweld, detentie, seksueel geweld, het verlies van een kind, schuldenproblematiek, een kind met een licht verstandelijke beperking en interculturele relaties.

 

Inmiddels organiseert Archell de Catwalk Challenge voor allerlei groepen m/v waaronder scholen, uitkeringsgerechtigden, ex-gedetineerden, jongeren, professionals en het bedrijfsleven.CONTACT

ruud@hethuisvanasporaat.nl

010 4960 050